Thursday, May 1, 2008

Pojdem jaz na Portugalsko

Pojdem jaz na Portugalsko,
Pojdem jaz na Portugalsko,
Pojdem jaz na Portugalsko,
Tja daleč v moj drugi svet.

Srček vleče tja me moj,
Srček vleče tja me moj,
Srček vleče tja me moj,
K moji Beli, ljubici.

Z rdečo rožo v roki,
Z rdečo rožo v roki,
Z rdečo rožo v roki,
S solzami v očeh.

Pot dolga b'la bo sedem let,
Pot dolga b'la bo sedem let,
Pot dolga b'la bo sedem let,
Sedem pa še mal'.

Ta čas pa emaile bom pošiljal,
Ta čas pa emaile bom pošiljal,
Ta čas pa emaile bom pošiljal,
S Skypom klical bom.